Bảo mật hệ thống email

Email hiện nay đã trở nên rât quan trong trọng mỗi tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh, quản trị chung. Tuy nhiên, các vấn đề như spam, spyware, virus, … đang trở nên phổ biến gây ảnh hưởng đến tổ chức. IDC mang đến cho bạn sự an toàn bằng cách bảo vệ bạn chống lại các mối đe dọa mới nhất có khả năng thâm nhập vào hệ thông của bạn. IDC cung cấp giải pháp bảo mật email để ngăn chặn rò rỉ các thông tin nhạy cảm, và nó trao quyền cho nhân viên của bạn - trong hoặc ngoài văn phòng sử dụng các dữ liệu, phần mềm.

Ưu điểm của giải pháp:

 • Dừng các cuộc tấn công có mục tiêu từ bên ngoài
 • Bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm chống lại hành vi trộm cắp từ các cuộc tấn công bên ngoài
 • Xác định và cảnh báo người dùng về các nguy cơ
 • Độ chính xác cao

Các tính năng chính:

 • Thực hiện: Antispam, giám sát
 • Bảo vệ dữ liệu, thông tin, Antivirus
 • Xgiám sát,
 • Cập nhật các mốmới nhất
 • Báo cáo hoạt động của hệ thống Email
 • Thống nhất quản lý, báo cáo và biểu đồ trên tất cả hệ thống
 • T, …
 • Hỗ trợ các Email Client SMTP, POP3, IMAP