...
CPU

Bộ xử lý Intel Xeon E3-1220

Liên hệ

Intel Xeon E3-1230

Liên hệ

Intel Xeon E3-1240

Liên hệ

Intel Xeon E3-1270

Liên hệ

Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2407

Liên hệ

Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2420

Liên hệ

Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2430

Liên hệ

Intel Xeon E5-2450

Liên hệ

Intel Xeon E5-2470

Liên hệ

Intel Xeon E5-2609

Liên hệ

Intel Xeon E5-2620v2

Liên hệ

Intel Xeon E5-2630v2

Liên hệ

Intel Xeon E5-2640v2

Liên hệ

Intel Xeon E5-2603 v3

Liên hệ

Intel Xeon E5-2630 v3

Liên hệ

Intel Xeon E5-2690 v3

Liên hệ