Giải pháp lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp

Hiện nay, doanh nghiệp gia tăng nhu cầu về lưu trữ data dùng trung tâm dữ liệu ảo, giúp tăng năng suất, giảm chi phí cũng như gia tăng tính ổn định. Các giải pháp lưu trữ dữ liệu có các ưu điểm như sau:

  • Tính ổn định cao
  • Khả năng khôi phục nhanh chóng
  • Auto - CDP (bảo vệ dữ liệu liên tục)
  • Tự động đồng bộ dữ liệu
  • Tăng khả năng của hệ thống lưu trữ và server
  • Tăng khả năng mở rộng
  • Khả năng truy suất dữ liệu lớn
  • Giao diện quản lý thân thiện
  • Có khả năng quản lý tập trung các hệ thống lưu trữ của chi nhánh