IDC GROUP TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM DỰ ÁN LG TẠI VIỆT NAM

Ngày 1/12/ 2022 IDC Group đã chính thức trờ thành nhà phân phối các sản phẩm dự án của LG tại Việt Nam. Sự hợp tác này nhằm phát huy thế mạnh cũng như giúp khách hàng của IDC Group sở hữu những dòng sản phẩm công nghệ mới một cách nhanh nhất. IDC Group rất vinh dự khi trở thành một trong những đối tác uy tín của LG.

Giấy chứng nhận IDC là nhà phân phối các sản phẩm dự án của LG tại Việt Nam

Các sản phẩm dự án của LG tại VN

Để lại bình luận