Lưu trữ mạng (NAS)

Lưu trữ mạng (NAS) là giải pháp nhanh chóng, đơn giản, đáng tin cậy để truy cập dữ liệu trong môi trường mạng IP. Giải pháp này phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chia sẻ dung lượng dữ liệu lớn cho nhiều người sử dụng qua mạng. Vì hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu đội ngũ công nghệ thông tin, giải pháp được xem là hợp lý vì dễ triển khai, giúp quản lý tập trung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Các giải pháp NAS có thể triển khai cơ bản như một ổ cứng duy nhất với một cổng Ethernet hoặc xây dựng kết nối Wi-Fi. Phức tạp hơn, các giải pháp NAS cũng có thể cung cấp thêm cổng USB và FireWire, cho phép bạn kết nối ổ cứng ngoài để mở rộng dung lượng lưu trữ. Một giải pháp NAS cũng có thể cung cấp máy in chủ, cho phép nhiều người dùng dễ dàng chia sẻ một máy in duy nhất.

Các giải pháp NAS cũng có thể giảm tải tập tin phục vụ từ các máy chủ khác trên mạng của bạn, do đó làm tăng hiệu suất. Một hệ thống NAS cho phép bạn củng cố lưu trữ, do đó làm tăng hiệu quả và giảm chi phí; đơn giản hóa quản lý lưu trữ và sao lưu dữ liệu và phục hồi; và cho phép dễ dàng mở rộng quy mô để đáp ứng yêu cầu lưu trữ ngày càng tăng.