Nhật Bản đang xây dựng siêu máy tính nhanh nhất trên thế giới

Nhật Bản đang xây dựng siêu máy tính nhanh nhất thế giới, và các nhà nghiên cứu hi vọng rằng đất nước này có thể trở thành một trung tâm toàn cầu cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới.

Siêu máy tính này được hi vọng sẽ chạy tốc độ 130 petaflops, nghĩa là nó có thể thực hiện một điều không thể tin được- thực hiện 130 triệu tỷ kết quả tính toán trên giây.

Một khi được hoàn thành (mục tiêu là tháng 4 năm 2018), cấu trúc AI Bridging Cloud này sẽ là một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, và vượt qua được nhà vô địch hiện tại, máy tính Sunway TaihuLight từ Trung Quốc hiện đang hoạt động với tốc độ 93 petaflops.

Nhật Bản đang xây dựng siêu máy tính nhanh nhất thế giới, và các nhà nghiên cứu hi vọng rằng đất nước này có thể trở thành một trung tâm toàn cầu cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới.

Siêu máy tính này được hi vọng sẽ chạy tốc độ 130 petaflops, nghĩa là nó có thể thực hiện một điều không thể tin được- thực hiện 130 triệu tỷ kết quả tính toán trên giây.

Một khi được hoàn thành (mục tiêu là tháng 4 năm 2018), cấu trúc AI Bridging Cloud này sẽ là một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, và vượt qua được nhà vô địch hiện tại, máy tính Sunway TaihuLight từ Trung Quốc hiện đang hoạt động với tốc độ 93 petaflops.

Nguồn: Genk.vn

Để lại bình luận